Unilateraali KAFO hiilikuitujousella

Unilateraali KAFOa (Knee Ankle Foot Orthosis) käytetään, jos alaraajassa on polven ojennusvajautta, mutta kävelysyklin eri osavaiheet on erotettavissa kävelymallissa, vaikkakin normaalista poikkeavina. Selvimmin tämä on havaittavissa mahdollisuutena hyödyntää kantaiskua. Quadricepsin toiminta on verrattain hyvä, mutta plantaarifleksio-voiman puute aiheuttaa ortoosin käytön tarpeen polven ojentamiseksi. Lantiota ja polvia ohjaavien lihasten toiminnan vajaus aiheuttaa tarpeen käyttää anteriorista reisiosaa vapaalla polvinivelellä. Säären takana sijaitseva hiilikuitujousen tehtävänä on joustaa kantaiskuvaiheessa plantaarifleksio-suuntaan ja varastoida energiaa dorsifleksiovaiheessa kunnes jousen jännitys vapautuu varvastyöntövaiheessa eteenpäin ponnistavana voimana.