Varvastäyte peroneustuella

Osajalkateräamputoiduille valmistettava yksilöllinen peroneustuki. Mitanotto tapahtuu kipsinegatiivin avulla. Rakenteena on kestomuovinen runkoosa, solukumi /-korkkinen täyteosa, mahdollinen kuormitusalueita tasaava ja jalkaterää ohjaava tukipohjaosa. Rakenne estää peroneus-heikkoudesta
johtuvan jalkapöydän roikkumisen tukien nilkkaa sivusuunnassa.