Sisäkenkätyyppinen pidennysproteesi

Kengän sisälle sopiva pidennysproteesi 3-5 cm:n pituuseron korjaamiseen. Proteesin sisärungon materiaalina kestomuovi tai komposiittirakenne. Runko ulottuu mediaalisesti ja lateraalisesti 2-6 cm malleoli-tason yläpuolelle tapauskohtaisesti. Nauhakiinnityksellä saadaan mahdollisimman hyvä kontakti
jalan ja proteesin välille. Mitanotto tapahtuu aina kipsinegatiivin avulla.