Ruotoistenmäen tuki

Tuen sivukisko rakentuu lukuisista lehtijousista, jotka auttavat nilkan dorsifleksiota jalan heilahdusvaiheessa. Kantaiskuvaiheessa voidaan hyödyntää rakenteen suomaa plantaarifleksiota. Tukea saa kahtena eri versiona: holkkikiinnitteisenä tai kengän sisälle menevänä, jolloin tuessa on tukipohja. Nilkkaan
voidaan kiinnittää sivusuuntaa stabiloiva remmi.