Pitkä kevytrakenteinen ortoosi

Kenkäkiinnitteinen nilkka- ja polvinivelellä varustettu pitkä tukisidos. Ortoosin kiinnitys jalkineeseen joko kiinteä tai holkillinen. Nilkkanivelen liike voi olla vapaa, rajoitettu tai peroneusheikkoutta helpottava jousinivelratkaisu. Polvinivel voi olla liikkeeltään vapaa tai lukittava. Runkomateriaalivaihtoehtoina ovat
alumiini, teräs tai kuiturakenteet. Mansettimateriaalin valinta ja kiinnitysmekanismi tehdään potilaskohtaisesti. Mitanotto tapahtuu kipsinegatiivinavulla.