Peroneus dafo-ortoosi, metatarsaalinen

Dynaaminen yksilöllisesti valmistettava peroneustuki. Käytetään auttamaan jalkaterän nostoa jalan heilahdusvaiheessa. Tuki stabiloi jalkaterän sylinterimäisellä otteella, mikä on eduksi vaikeasti tonusongelmaisissa jaloissa. Ortoosi tukee hyvin kantaluuta ja auttaa nilkkanivelen sivuttaissuuntaista ohjausta. Plantaari- ja dorsifleksio-liike on sallittu nilkassa.