Lyhyt tukisidos, holkkikiinnitteinen

Ortoosi kiinnittyy teräksisellä holkilla kenkään. Nilkkanivel voi olla jousella varustettu tai ilman. Jousiavusteisessa nivelessä sallitaan 10° plantaarifleksiota kantaiskun helpottamiseksi. Ilman jousta nivelessä on plantaarifleksiota 0° ja dorsifleksiota 15°. Sivukisko tulee nilkan instabiilin puolen vastakkaiselle
puolelle. Eli, jos nilkka kääntyy varukseen, sivukisko tulee jalan mediaali-puolelle. Kaikki tuen kanssa käytettävät kengät täytyy holkittaa.