Grafo kerros-kombilainerilla

Grafo kerroskombilainerilla on polven ojentamiseen tarkoitettu ortoosi, kun ojennusvajauksen syynä on alaraajan toimimattomat plantaarifleksorit. Ortoosin runko on laminoitu hiilikuidusta. Usein tähän alaraajojen toimintapuutoksen malliin liittyy jännelyhentymiä ja/tai luisia muutoksia, jotka vaikeuttavat alaraajojen kuormittamista ilman painamis- ja hankaamisongelmia. Tällöin ortoosiin voidaan rakentaa useampia kerroksia yhdistämällä eri materiaaleja. Ortoosin itsenäinen puettavuus on myös tärkeä kriteeri mallin suunnittelussa.