Dynaaminen suprakondylaarinen sääriortoosi

Käytetään jalkaterän, nilkan ja polven tuentaan neurologisissa tai lihasperäisissä toimintahäiriöissä tai dysmelioissa. Ortoosin jalkateräosa ulottuu sylinterimäisesti ympäri jalkaterän. Jalkaterä on dynaamisesti muotoiltu. Nilkka on nivelöity ja liikkeeltään vapaa. Yläosa ulottuu kaudaalisesti femurin kondyylien yli korjaten polven varus- tai valgus-virheasentoa ohjaamalla polven liikerataa. Polven fleksio- ja ekstensio-liike on vapaa. Mitanotto tapahtuu yksilöllisen kipsipohjallisen, footboardin ja kipsinegatiivin avulla.