3D-lantio-ortoosi

3D-lantio-ortoosilla rajoitetaan liiallista adduktiota/ abduktiota ja/tai sisä- tai ulkorotaatiota. Ortoosin nivel sijaitsee reisimansettien välissä. Rakenne mahdollistaa lantionivelen liikkeen ohjaamisen ilman lantionivelen ylittävää lantio-osaa tai -vyötä. Se ei rajoita fleksiota eikä ekstensiota. Samaa ideaa lantion ohjaamiseksi voidaan käyttää yhdistämällä kaksi pitkää alaraajaortoosia (KAFO) toisiinsa kyseisellä nivelellä.