UFO-lepolasta

Hoidolliset polven alapuoliset ortoosit

UFO (Universal PlantarFascitis Orthosis) on ortoosi plantaarifasciitin ja akillestendoniitin hoitoon. Sitä voi myös suositella aikuispotilaille nilkan staattiseen asentohoitoon. Ortoosissa nilkan plantaari- / dorsifleksio-kulma on säädettävissä. Tukea kolmea kokoa, jotka käyvät molempiin jalkoihin.