Triple Action AFO

Sääriortoosit, yksilölliset

Triple Action AFO on ortoosi henkilöille, joilla on biome- kaanisia toimintapuutoksia, kuten MMC, CP tai muita hermosto- tai lihasperäisiä tointapuutoksia. Ortoosin dorsi- ja plantaarifleksion avustus-/vastustusvoiman määrää voidaan säädellä nilkkanivelessä olevien jousien avulla. Myös nilkan dorsifleksiokulma on säädet- tävissä 10 astetta. Näin voi- daan auttaa kävelyn syklin eri vaiheita ja tukea nilkan ja polven tasapainoa.