Pidennysproteesi, nivelöity

Pidennysproteesit

Alaraajan pituuseron ollessa erittäin suuri (n. 15 cm:n etäisyydellä toisen jalan polvinivelestä) on mahdollista käyttää nivelöityjä konstruktioita. Holkkiosan materiaalina käytetään prepreg-hiilikuitua tai märkälaminoituja lasi- ja hiilikuituja. Rakenteessa mahdollista keventää raajan kuormitusta tuber ischiin alueelle muotoillun istuinpenkan avulla. Polvinivelen malli, jalkateräkomponentit ja säären alueen rakenneratkaisut suunnitellaan potilaskohtaisesti. Mitanotto aina kipsinegatiivin avulla.