Arto Lahenius

Arto Lahenius on työskennellyt vuonna 1991 alkaneen uransa lasten alaraajaortooseja suunnitellen ja valmistaen. Hän ei ole ainoastaan kehittänyt ortoosimalleja vaan myös tuotantomenetelmiä siten, että ideat on ollut mahdollista käytännössä toteuttaa.