helping-people

Ihmisten avuksi

Tuotteilla autetaan henkilön fyysisten toimintarajoitusten, -puutteiden sekä –poikkeamien aiheuttamien haittojen minimoimisessa ja korvaamisessa.

Ortoosisektorin asiakkaita ovat esimerkiksi liikuntarajoitteiset henkilöt sekä hermoston, lihaksiston ja tukirangan toimintahäiriöitä sairastavat potilaat.

Alaraajaproteesiasiakkaita ovat alaraajan anomaliapotilaat ja amputoidut erityisproteesien tarvitsijat.

Tutustu tuotteisiimme